Ewidencja ryczałtu

Ewidencja ryczałtu – na czym polega?

Ryczałt ewidencjonowany to jeden z wygodniejszych sposobów rozliczania się z organami skarbowymi. By móc skorzystać z tej formy opodatkowania, należy spełniać kilka istotnych warunków:

  • nie przekraczać określonego progu przychodów,
  • nie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego,
  • prowadzić działalność, która nie uwzględnia podatków ogólnych,
  • nie opłacać podatków w formie kart podarunkowych.

Podatnik decydujący się na tę formę rozliczania się z podatków również zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodu, o czym niewiele osób pamięta. Sposób prowadzenia ewidencji jest jednak znacznie uproszczony. Podstawę do opodatkowania stanowi wyłącznie przychód firmy, z pominięciem dodatkowych kosztów, np. za prowadzenie działalności. Stawka ryczałtowa pozostaje przy tym stała, bez względu na wysokość przychodu – wysokość ta jest jednak inna dla różnych rodzajów działalności. I tak, najmniejszy procent (3%) przeznaczony jest dla branży gastronomicznej oraz usługowej, a największy (20%) dla przedstawicieli wolnych zawodów.

Dla kogo przewidziany jest ryczałt?

Ryczałt nie dotyczy osób, które opłacają podatek w formie kart podarunkowych, prowadzą działalność polegającą na udzielaniu pożyczek lub zastawów, wykonują niektóre wolne zawody czy osiągają przychody z tytułu prowadzenia aptek. Na ewidencję ryczałtu mogą jednak zdecydować się osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą. Księgi mogą również prowadzić podatnicy tworzący spółkę jawną lub cywilną, a także wykonawcy wolnych zawodów, takich jak lekarz czy psycholog.

Ewidencja ryczałtu polecana jest osobom, które posiadają duże przychody i przy tym ponoszą stosunkowo niskie koszty prowadzenia działalności. Korzystanie z tej formy opodatkowania odradza się z kolei osobom, które muszą ponieść dość duże koszty związane z rozwojem firmy – np. dopiero rozpoczynającym działalność bądź posiadającym nietypowe przychody.

Jak prowadzić ewidencję ryczałtu?

W skład prowadzonej ewidencji podatkowej wchodzi:

  • ewidencja przychodów,
  • ewidencja wyposażenia,
  • wykaz środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych,
  • remanent (spis z natury) – obowiązkowy pod koniec każdego roku podatkowego.

Podatnicy decydujący się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są do prowadzenia zapisów w sposób uporządkowany, bezbłędny i rzetelny. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na chronologię tak, aby tworzyć wykazy do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Po jego zakończeniu należy dokonać dokładnego spisania uzyskanego przychodu oraz kwot ryczałtu. W tym celu warto skorzystać z pomocy naszego doświadczonego księgowego, który zajmie się rzetelnym prowadzeniem ewidencji przychodów.

Każdy z zapisów powinien być oparty o dowód potwierdzający rzeczywisty stan rzeczy. Na zapisy ewidencji składają się m.in. faktury VAT, rachunki zakupowe, dokumenty celne, faktury korygujące bądź inne dowody wskazujące na przychód. Podatnicy są zobowiązani do przechowywania dowodów zakupów w stanie nienaruszonym oraz czytelnym. Służą jako dowód w przypadku kontroli skarbowej, ale nie są naliczane do ogólnego opodatkowania.